Vì sao không nên tắm ở Hồ Tây ngày nắng nóng?

Nhiều chuyên gia cho rằng hiện Hồ Tây tiếp nhận khoảng 4.000m³ nước thải mỗi ngày đêm, hàm lượng amoniac trong nước là 1,5mg/l, gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép.

Bình luận