Tạm dừng thu tác quyền trên tivi tại nhà nghỉ, khách sạn

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cam kết sẽ dừng việc thu tiền quyền tác giả âm nhạc tại nhà nghỉ, khách sạn.

Bình luận