Tâm bão số 3 đổi hướng, đang trên đất liền Hải Phòng - Thái Bình

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và các thiết bị quan sát bão cho thấy; tâm bão đã đổi hướng, lệch về phía Bắc, tiến thẳng về phía Hải Phòng - Nam Định.

Bình luận