Tin tức mới nhất về sữa hỗn hợp
Phân biệt sữa tươi và sữa hoàn nguyên, sữa hỗn hợp

Phân biệt sữa tươi và sữa hoàn nguyên, sữa hỗn hợp

Bộ Y tế vừa ban hành QCVN 5:1-2017/BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa dạng lỏng, trong đó lần đầu tiên khái niệm về sữa hoàn nguyên, sữa hỗn hợp được đưa vào quy chuẩn.
Xem tiếp