VTC News

Sự cố tiêu dùng tuần qua: Lương tâm thua lợi nhuận

(VTC News)–Trường mầm non quốc tế cho trẻ con ăn “cám lợn”, cà phê pha hóa chất hay kem dính ruồi…là những sự cố tiêu dùng khiến nhiều khách hàng phải “choáng".