Sóng đóng băng ngoạn mục ở hồ nước sâu nhất thế giới

Những con sóng thi nhau tràn vào bờ và đóng băng ngoạn mục ở hồ Baikal (Nga), hồ nước sâu nhất thế giới.

Bình luận