'Sống chung với mẹ chồng' tập 3: Các con nên 'quan hệ' ít thôi

Ngay trong bữa ăn, bà Phương đã khuyên vợ chồng con trai nên "quan hệ" ít thôi kẻo có chuyện gì xảy ra thì hối không kịp - Đó là một trong những diễn biến mới ở tập 3 phim "Sống chúng với mẹ chồng".

Bình luận