Tài sản khủng của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương – Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu khối tài sản qua hình thức cổ phiếu lên tới 585 tỷ đồng.

VTC1

Bình luận