Sôi động cuộc thi cõng vợ vượt chướng ngại vật ở Anh

Cứ vào khoảng thời gian này hàng năm, những ông chồng ở Anh lại háo hức ghi tên vào danh sách tham dự cuộc thi cõng vợ vượt chướng ngại vật.

Bình luận