Sóc Trăng có Phó Chủ tịch tỉnh mới

(VTC News)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại các Quyết định 2538/QĐ-TTg, 2539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại các Quyết định 2531/QĐ-TTg, 2534/QĐ-TTg, 2535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới; ông Quách Việt Tùng và ông Trần Thành Nghiệp, để nghỉ hưu trước tuổi  theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Tại Quyết định 2536/QĐ-TTg và 2537/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Trọng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định 2532/QĐ-TTg và 2533/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Bà Trần Thị Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Mai Phước Hưng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới