Sóc Trăng: Bị phụ huynh của bạn học đánh, học sinh lớp 4 nhập viện tâm thần

Một học sinh lớp 4 ở Sóc Trăng phải nhập viện điều trị tâm thần sau khi bị phụ huynh của một bạn cùng lớp đánh đập.

Bình luận