Sợ tắc đường, người đàn ông bơi 2km đi làm mỗi ngày

Để tránh tắc đường và thư giãn đầu óc, một người đàn ông ở Đức đã chọn cách bơi đi làm, quãng đường anh phải bơi mỗi ngày là 2km.

Bình luận