Tin tức mới nhất về sở nội vụ hà nội có 8 phó giám đốc
Tại sao Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc?

Tại sao Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc?

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam, việc Sở Nội vụ Hà Nội có 8 Phó giám đốc là do liên quan đến chính sách cán bộ chứ không phải việc bổ nhiệm, đề bạt vượt số lượng theo quy định của Chính phủ.
Xem tiếp