Sơ cứu đúng cách khi bị chấn thương mắt do hóa chất, vật nhọn đâm

Clip hướng dẫn cách sơ cứu đúng khi bị chấn thương mắt do hóa chất hay vật nhọn đâm để giữ gìn được đôi mắt.

Bình luận