Singapore tham vọng 'thông minh' nhất thế giới

“Đảo quốc sư tử” đang chuẩn bị từng bước để trong tương lai gần có thể trở thành một cường quốc dẫn đầu thế giới về công nghệ thông tin.

Bình luận