Sẽ không thành lập hội cho người bán dâm

Nếu chưa công nhận mại dâm là một nghề thì sẽ không thể thành lập Hội cho người bán dâm, với tư cách như là một hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân.

Bình luận