Sau khi thắng cử, Trump và gia đình được bảo vệ thế nào?

Kể từ sau vụ ám sát Tổng thống William McKinley năm 1901, Quốc hội Mỹ đã đưa ra quy định tất cả các lãnh đạo của “xứ cờ hoa” sẽ được Sở mật vụ Mỹ bảo vệ.

Bình luận