Sau 2 tháng ra quân, vỉa hè Hà Nội lại bệ rạc như cũ

Không thể phủ nhận chủ trương giữ đường thông hè thoáng của chính quyền thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, nhưng nếu thực hiện chủ trương này theo kiểu phong trào thì sẽ khó mang lại kết quả bền vững.

Bình luận