Sắp bị thu thuế, người bán hàng trên Facebook phản ứng thế nào?

Việc Cục thuế TP.HCM triển khai thu thuế kinh doanh online nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những cá nhân đang kinh doanh, buôn bán qua Facebook.

VTC1

Bình luận