Sắp áp dụng giá viện phí mới cho bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/6/2017, các cơ sở y tế chính thức áp dụng giá viện phí mới bao gồm hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế.

Bình luận