Sản xuất vàng miếng - Nhà nước không độc quyền

Ở các dự thảo trước, nếu như sản xuất vàng miếng được qui định như một hoạt động độc quyền do Ngân hàng nhà nước tổ chức thực hiện thì ở dự thảo cuối cùng này đã có thêm phương án cấp phép cho doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Xem Clip:

 Nguồn: Trung tâm truyền hình Internet VN


P.V
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới