Rụng tim clip xe tải mất lái, lao đầu sát mép vực sâu 150m

Sau khi mất lái, chiếc xe tải chở 23 ôtô lao đầu qua thành cầu và nằm vắt vẻo sát mép vực sâu 150m.

Bình luận