Rùng mình thâm nhập thị trường nội tạng chui

Mỗi năm trên thế giới có hàng ngàn ca ghép tạng được thực hiện, ¼ nguồn tạng cấy ghép được lấy từ “chợ đen”.

Bình luận