Rùng mình cảnh sản xuất giấm từ axít công nghiệp

Cứ 0,5 lít axít axetic công nghiệp pha cùng nước lã là được 20 lít giấm, sau khi được đóng chai, dán nhãn sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ.

 

VTC9

Bình luận