Rơi nước mắt khi thấy khỉ con đau buồn ôm xác mẹ qua đời vì xe cán

Khỉ mẹ không may bị xe cán chết, hình ảnh khỉ con đau buồn ôm xác mẹ, lưu luyến không rời khiến người xem không cầm được nước mắt.

Bình luận