Rau, thịt hữu cơ: Đắt đỏ nhưng có thực sự an toàn như tin đồn?

Giá của các sản phẩm hữu cơ luôn đắt hơn so với các sản phẩm thông thường nhưng đắt có đồng nghĩa với an toàn như tin đồn hay không?

Bình luận