Rắn bị sóc gặm đuôi, cắn chảy máu đầu, bất lực rít lên đau đớn

Có lẽ vì quá đói bụng nên chú sóc này quyết định "đổi món", thay vì nhai hạt, chú ta lại vồ lấy đuôi rắn gặm lấy gặm để; con rắn bị thương khắp toàn thân, rít lên đau đớn, cố chạy trốn nhưng bất lực.

Nguồn: Dailymail

Phong Linh

Bình luận