Vào trang tin này, bạn sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc đời

Nhằm giúp người dân có cái nhìn tích cực, lạc quan, Indonesia đã cho ra mắt một website chỉ đưa tin tích cực về đất nước này.

Bình luận