Thu hồi hơn 500 biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp thế nào?

(VTC News) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi 516 biển số xe 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp.

VTC1

Bình luận