Tin tức mới nhất về quy hoạch lãnh đạo
Nói từ chối vào quy hoạch lãnh đạo là 'có vấn đề thần kinh': Xúc phạm người làm khoa học

Nói từ chối vào quy hoạch lãnh đạo là 'có vấn đề thần kinh': Xúc phạm người làm khoa học

Du học sinh cho rằng áp lực tài chính tuy có lớn nhưng áp lực từ những con người không tạo điều kiện nghiên cứu cho giảng viên còn kinh khủng hơn nhiều lần.
Xem tiếp