Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

(VTC News) - Sáng nay 6/4, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Sáng nay, sau khi nghe Chủ tịch nước trình bày tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay 6/4, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Sáng nay 6/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 

Chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có). Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Video: Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thề trung thành với Tổ quốc, nhân dân


Đến ngày 7/4, buổi sáng Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội và cử tri cả nước.

 Quá trình hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ông Nguyễn Tấn Dũng có tên thường gọi là Ba Dũng, sinh ngày 17/11/1949. Quê tại Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.

Ông tham gia cách mạng ngày 17/11/1961, vào ĐCSVN ngày 10/6/1967.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng liên tục 6 khóa (từ khóa VI, dự khuyết, đến khóa XI); Ủy viên Bộ Chính trị 4 khóa VIII, IX, X, XI; đại biểu Quóc hội 4 khóa X, XI, XII, XIII.

Sau khu rời quân ngũ, từ tháng 10/1981 đến tháng 12/1994 ông đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Bí thư Huyện ủy Hà Tiên; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 1/1995 đến tháng 5/1996 ông được điều động giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên - Đảng ủy Công an Trung ương.

Một năm sau, khi mới 47 tuổi, ông được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006 ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Năm 1998 - 1999 ông kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 đến nay ông là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.


Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC