Quốc hội chốt phương án tăng lương cơ sở 7%/năm

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm tới, với mục tiêu tăng lương cơ sở khoảng 7%/năm.

Với 86,64% tổng số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội sáng 9/11 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu tăng lương cơ sở khoảng 7%/năm. 

Trong giai đoạn 2011-2015, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã thực hiện một phần lộ trình cải cách tiền lương, nhưng cơ bản chưa thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

quoc hoi

 Mục tiêu Quốc hội đề ra là tăng lương cơ sở 7%/năm

Theo nghị quyết  vừa được thông qua, trong 5 năm tới, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Căn cứ tình hình thực tế, mức điều chỉnh cụ thể sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán NSNN hằng năm.

Nghị quyết cũng đề xuất: giai đoạn 2016-2020, trong chi ngân sách, phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ…

Quốc hội đặc biệt lưu ý đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, giảm mạnh nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, hạn chế tối đa việc đề ra các chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tăng 1,5% mức lương cơ sở

Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tăng 1,5% mức lương cơ sở

Từ năm học này, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%.
Quan chức Quốc hội: ‘Cùng là lương công chức mà có 18 loại phụ cấp khác nhau’

Quan chức Quốc hội: ‘Cùng là lương công chức mà có 18 loại phụ cấp khác nhau’

Quan chức Quốc hội đã nêu ra sự bất hợp lý trong cơ chế tiền lương hiện nay khi cùng là lương công chức nhưng...
Bình luận

Video: CSGT Quảng Ninh thu gom ngô rơi vãi trên đường giúp tài xế 

Báo Điện tử VTC News