Quốc gia an toàn nhất thế giới, trăm năm không ghi nhận thiên tai

(VTC News) - Qatar hiện là quốc gia an toàn nhất trên thế giới, theo cơ sở dữ liệu về 11.000 thiên tai xảy ra từ năm 1900 đến nay, Qatar gần như không gặp thiên tai nghiêm trọng nào.

VTC14

Bình luận