Video: Tổng quan buổi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thi sinh dự thi, tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Bình luận