Quảng Ngãi: 1.700 biên chế sắp 'về vườn'

(VTC News) - Từ 2017 – 2021, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện đúng đắn chỉ tiêu tinh giản 1700 biên chế đã đặt ra, phù hợp với chính sách của Nhà nước và thực trạng xã hội.

 

VTC1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao