Tàu vỏ thép đóng mới ở Quảng Nam chưa bàn giao đã hỏng

Một ngư dân đóng tàu vỏ thép tại Quảng Nam vừa kiện đơn vị đóng tàu ra tòa vì tàu vỏ thép đóng mới chưa bàn giao đã hư hỏng.

Bình luận