Quảng Nam phê bình chủ tịch 3 huyện, thành phố bỏ họp

Ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành thông báo (số 82/TB-UBND) trong đó phê bình lãnh đạo 3 địa phương bỏ họp về tình hình xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn.

Cụ thể, phê bình chủ tịch UBND các huyện, thành phố Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tam Kỳ không chấp hành dự họp theo giấy mời nhưng lại không có báo cáo hoặc cử phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực đất đai dự thay.

Ngược lại, UBND tỉnh đã biểu dương Sở Tài chính đã tích cực làm việc với các địa phương để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trong thời gian qua. Đồng thời, ra thời hạn cho Sở đến trước ngày 15/3 phải đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, sau đó hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục, dự thảo văn bản để trình Thường trực HĐND tỉnh.

Nguồn: TNO
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới