Quá trình mọc răng và thay răng của con người diễn ra thế nào?

Sau một thời gian nhất định, các răng sữa sẽ mất đi để nhường chỗ cho các răng vĩnh viễn mọc lên, trong đời người ai cũng phải trải qua giai đoạn này.

Bình luận