Quá trình mọc răng và thay răng của con người diễn ra thế nào?

(VTC News) - Sau một thời gian nhất định, các răng sữa sẽ mất đi để nhường chỗ cho các răng vĩnh viễn mọc lên, trong đời người ai cũng phải trải qua giai đoạn này.

Nguồn: Brightside 

Phong Linh

Bình luận