Loài quạ thông minh thế nào?

(VTC News) - Thí nghiệm của cá nhà khoa học Thụy Điển cho thấy, loài quạ rất thông minh và có thể thông minh hơn con người.

Video: Loài quạ thông minh hơn chúng ta tưởng (VTC14)

>>> Đọc thêm: Tâm sự với vật nuôi khiến bạn thông minh hơn

VTC14

Bình luận