Tin tức mới nhất về Phương pháp tổng hợp methanol
Phương pháp tổng hợp methanol mới của VPI

Phương pháp tổng hợp methanol mới của VPI

Phương pháp tổng hợp methanol mới của VPI chính là áp dụng lò phản ứng xúc tác kết hợp màng NaA cho quá trình tổng hợp methanol từ phản ứng hydro hóa CO2 ở áp suất thấp.
Xem tiếp