Phương pháp cai nghiện ở Philippines: Người nghiện tự đóng quan tài

(VTC News) - Tại Philippines, người nghiện được học cách để tự làm một chiếc quan tài, đây cũng là lời nhắc nhở sâu cay về những gì có thể xảy ra với chính họ.

VTC1

Bình luận