Phong Vân 1

 

Câu chuyện bắt đầu từ hai quẻ mà Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá - chủ nhân Thiên Hạ Hội: “Mạng của ngươi sẽ hóa thành rồng nếu như người tìm gặp được Phong Vân”. Nghe theo lời phán, Hùng Bá đã dốc hết sức tìm Phong Vân, và cơ duyên đã tự đến với Hùng Bá, cả Phong và Vân đều được hùng bá tìm thấy. Hùng Bá đã nhận Phong Vân làm đệ từ đồng thời truyền cho mỗi người một tuyệt học khác nhau: Phong với Phong Thần Cước và Vân với Bài Vân Chưởng.

Nhờ Phong Vân nên Hùng Bá đã nhanh chóng làm bá chủ thiên hạ. Thế nhưng Hùng Bá rất đa nghi nên lão đã nhờ Ni Bồ Tát phán thêm hai quẻ nữa, và chính hai quẻ này làm thay đổi số phận của cả ba người: Phong, Vân và Hùng Bá, khiến cho Hùng Bá tìm mọi cách để tiêu diệt Phong Vân:

"Thành tại Phong Vân

Bại tại Phong Vân"…

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới