Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Không thể thiếu 9 giải pháp này

Tại phiên chất vấn Quốc hội sáng 13/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra 9 giải pháp tổng thể nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

Bình luận