Phó thị trưởng Mỹ mất xe đạp, viết thư gửi kẻ trộm, được trả lại xe

Câu chuyện về một Phó thị trưởng tại Mỹ, người bị đánh cắp 1 chiếc xe đạp, đã viết thư gửi kẻ trộm, sau đó đã nhận lại được chiếc xe.

Bình luận