Phổ điểm thí sinh tham dự tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

(VTC News) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm của các thí sinh tại cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển đại học, cao đẳng 2015.

Tổng hợp kết quả thi THPT quốc gia 2015
Phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015
 
phổ điểm xét tuyển đại học, cao đẳng
 

Chi tiết phổ điểm của các thí sinh dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì tại đây:

<<<Tải về chi tiết phổ điểm của các thí sinh dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì tại đây<<<

Phổ điểm môn văn kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Ngữ văn của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 
Phổ điểm môn Lịch sử kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Toán của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  

Phổ điểm môn Toán kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Địa lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015   
Phổ điểm môn Hóa học kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Hóa học của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  
Phổ điểm môn Lịch sử kỳ của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Lịch sử của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Sinh học của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  
Phổ điểm môn Vật lý của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015
Phổ điểm môn Tiếng Anh của các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015  

Phạm Thịnh

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News