Tin tức mới nhất về Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương
Phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng đại học giả

Phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng đại học giả

Ông Điều không học hệ tại chức kế toán của Đại học Kinh tế kinh tế quốc dân nhưng trong hồ sơ cán bộ vẫn có bằng tốt nghiệp.
Xem tiếp