Tin tức mới nhất về phiếu mua hàng
Công ty tự ý trả lương bằng phiếu mua hàng siêu thị

Công ty tự ý trả lương bằng phiếu mua hàng siêu thị

Nhiều công nhận tại Công ty CP Tổng hợp Việt Phú phải nhận 30% lương bằng phiếu mua hàng tại Siêu thị trong thời gian dài.
Xem tiếp