Phi hành gia NASA ăn bánh ngoài vũ trụ thế nào?

Phi hành gia NASA Jack Fischer chật vật ăn bánh pudding trong môi trường không trọng lực trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Bình luận