Phì cười với cần gạt nước tự chế của 'dân chơi' Ấn Độ

Có lẽ chỉ "dân chơi" Ấn Độ mới phát minh được loại cần gạt nước sáng tạo và tiện lợi như thế này.

Bình luận