Phì cười với cần gạt nước tự chế của 'dân chơi' Ấn Độ

(VTC News) - Có lẽ chỉ "dân chơi" Ấn Độ mới phát minh được loại cần gạt nước sáng tạo và tiện lợi như thế này.

Nguồn: Youtube 

Phong Linh

Bình luận