Phì cười phản ứng 'bá đạo' của chú chó trong lần đầu đi chích ngừa

Có lẽ lần đầu tiên đi chích ngừa đã không mấy dễ dàng với chú chó này.

Bình luận